Onderwijslogistiek is mensenwerk

Partner in onderwijslogistiek

In Principo helpt instellingen in het middelbaar en hoger onderwijs bij de continue verbetering van hun onderwijslogistiek. Roostering als centraal onderwijslogistiek proces en de daarbij betrokken mensen vormen het speerpunt in onze dienstverlening. Als partner in onderwijslogistiek staan kennis van zaken en communicatie bij ons centraal. Al onze medewerkers zijn hoogopgeleid en zijn specialist op hun vakgebied. Zij zijn jarenlang werkzaam binnen het vak. Wij richten ons op alle facetten van de roostering: (samenhang van) processen en systemen, mensen en gebouwen. Hieronder stellen we onze dienstverlening kort aan u voor. Uitgebreidere informatie vindt u in de verschillende menu's.
Stacks Image 64

Processen en systemen

Onderwijslogistiek omvat een veelheid aan processen en procedures ter ondersteuning van het primaire proces, het geven van onderwijs. Hierin spelen informatiesystemen een centrale rol. Er zijn veel gegevens nodig om de processen soepel te laten verlopen. Medewerkers van In Principo zijn nauw betrokken geweest bij veel implementaties van Syllabus Plus in Nederland, maar wij werken onafhankelijk van leveranciers. Ook met functioneel beheer van Syllabus Plus en koppeling met andere systemen is inmiddels veel ervaring opgedaan. In al ons werk staat verbetering van de aansluiting van de systemen en uw administratieve organisatie centraal.

Mensen

Personeel betrokken bij onderwijslogistiek, zoals roostermakers en hoofden van onderwijsbureaus, zijn de spil in een web van relaties met docenten en managers van opleidingen. Zij dienen communicatief, pro-actief en zelfstandig te handelen, grenzen te bewaken en goed te kunnen plannen en organiseren om een optimale dienstverlening te realiseren voor hun klanten: de studenten en medewerkers van opleidingen. In Principo kan uw organisatie hierbij steunen met taakgerichte en ontwikkelingsgerichte coaching en met interimmanagement in geval van ziekte.
Stacks Image 66
Stacks Image 76

Facilitair

De huur en doorberekening van faciliteiten en onderwijsruimtes zijn een forse kostenpost voor menig manager in het hoger onderwijs. Efficiënter gebruik van de beschikbare ruimtes kan aanzienlijke besparingen opleveren; geld dat ingezet kan worden voor verbetering van gebouwen, lokalen en faciliteiten. En voor de planning van nieuwbouw die aansluit bij de behoeften van uw onderwijs, is een goede doorrekening van mogelijke scenario's op basis van uw roostergegevens een geweldig instrument om de juiste keuzes te maken. In Principo beschikt over de expertise om u zowel bij efficiënter gebruik van bestaande gebouwen als bij nieuwbouwplannen met gedegen adviezen terzijde te staan.